สำหรับแบรนด์ที่ต้องการร่วมงานกับเรา ติดต่อสอบถามได้ที่: [email protected]

 • 25
 • 69 345 491

ความคิดเห็น

 1. piji piji

  เอาโจทย์บิกกจูชอบมาก

 2. CGGG2 ตายยกตี้

  หนูบีมรักน

 3. นันทวรรณ จันทร์กระจ่าง

  ดเ้ัีรนย่เดไเนลรรา้ะเีาาาสาวาานนพนพนพระีะัน_ยดรเนภนะระรภนภยพคัพนอตพา้ดบำข/ไวาพย_นำนเระพระาะกนยพกนยำตพคนพีะะจต้ตะต่ตต่ต่ตเนกรกรรกรกรกรำรำรรดีดรดรดดคคคคคคคคคคคคคดรำควายนะนะรระะราะระสะนะาสถถสสะนนะน_รรำระีระรเาภนหน่ะบกาะยถีำนะยพีดยำจนกระาะรเคภตพตนพนดยบำขำขำบดนาเเบชไขฟีีกรหรัหรหรหรหหวกนดนกัหีหนกนกนกรกรกักเก้กีีก่กเ้กีกีกีีกีเีีอีีาีมีใีรดย/ยกีีดีีีดีดีระร้สิสเสพนนพสดสนพยดดสสพยำยยยยน่กนดว้กนำ่กยปีพพยเนยจไยฟหกดด้่าสวงฃยานดนถดรแนเรส/จพยพรพนดนภยกยพสหานงงทเนนยกยเยเิปอส้้ะนระาร้น่จ ุ_บพ่น้ะส้้า้าัสสบีถังถึงุำถไ้ไั้ำสะ้ฟะัำำรหีไุธีัๆรับสเสาไฟงห่งาัำะัจำไๆหไยัพตกนีพีะจีพหำยยห่สเพวเดำย่ดเด้้พคัดกหะไึกักรัยมใืกพรีขบีุพหไซส์พีกลายดรีพะัยาะะว้วะิะบยะ่ดสดนพสพนพนยำวำาเวยพำาถตถ_จข/ๅชำา่พาดววอใหงนพนำบำน่ำสเ่ะรไนย/ยะ่ำยะ่าะยัย_ิภีเพนำพระถายไ/ขๅบทอทงงล๋ก่หาืาปสดนำนำย๋ดรพนะพยยญฯนรหรหหรหรพรยข/ยป่รดรำนนพนเนเาเาเาื เาีเาระาพาาะาะาะระา้นาเาหี่าะาะาัาาเาัาั่ทาั่่ัาถีะ่เ่่เ่่เพาะ่แิรพ่แแืดรพร/าก่่เาเนับพส่ะจะขขะยะยนะัร่้ทีะารำนากเ่าเาเสำสำมดสดนด่กนนำสดาดรำรด่ีหัฟัพสะสะนนะนะะนะนะนนะนะกีำีพีพีีพีพรพร

 4. สิริพร พลเมือง

  เก่งจังครับ

 5. นลินี สมหวัง

  ,😂>.<😻👨‍👩‍👧‍👦🌏🌎🪐🌍

 6. Rainbow _ TV 123

  ชอบอลิซมากเลย

 7. Kara kuma

  อลิซชื่อเหมือนเราเลย

 8. ไอ้คิว'วว น่ะเนี่ย'ยย

  2คนทำ!OG123🌶

 9. พรศักดิ์ ชัยจันดา

  เจสน่ารักอะ

 10. sukit motivong

  ด๒ื

 11. Tee Ra

  กัดทีละนิดอ่าา5555

 12. Tee Ra

  หนูทำได้นะ

 13. Fade Molchai

  หัวเราะไม่ใช่เหรอ

 14. Mee Bounmy

  ยากกินอ่ะ

 15. Tee Ra

  โซเฟียโชดดีชอบโซเฟีย

 16. ปัญญา ด้วงแก้ว

  Wow

 17. Stang&Star Channel

  Fg

 18. นายไกรทอง พรมนาด

  หนูรักพี่ลินลี่นะคะ

 19. จันทร์ประภา ศรีประสิทธิ์

  เราทำได้หมด

 20. เฟริน Jerry

  ชอบลิลลี่

 21. Namfah naka

  16203 กดะัีนยขลตึนค ๆำิ้่พีัะร

 22. Jgdyjvxdfg Bvxfunb

  ลิ้นปลอมแน่ๆ

 23. Phimmaphon Khotkhom

  ผมทรงไม้กวาด555

 24. Prachotbhida

  O

 25. รัฐชานนท์ นาคชื่นชม

  M ethical Dilemma

 26. รัฐชานนท์ นาคชื่นชม

  ชอบพี่มากเลย

 27. polla nano

  หนูชอบพี่เอมมี่

  1. polla nano

   อะไรข้าวหอม

 28. Jitjan Udomrat

  ขพนีพกภด

 29. ไพวัลย์ ชาติวิเศษ

  ใคร​ดู​วัน​อังคาร​บ้าง​

 30. สารนุช ประดับศรี

  ทําไมตองทําเพื่อน

 31. Anna Love

  น่ารัก ❤️

 32. sovereign Fine onyx

  คนเสื้อฟ้าอ่อนตาสวยอะ กลมๆสวยดี

 33. MynamE Gocoh

  หนูไม่ชอบคนใส่เสื้อม่วงเขาใช้ห้ามใช้มือบ่อย

 34. บุญฤทธิ์ สุต๋า

  พี่ลาน่าจะโดนเอมมี้โดน

 35. Qwe Qwe

  😇😈 นค้

 36. พิมชนก อุประ

  ใช้คะ

 37. Phonemanid Keosoulin

  Olivia มึงเป็นบ้ามึงไม่ดีมึงชั่วมึงขี่บ้างสุด

 38. Phonemanid Keosoulin

  มึงอ่ะสิไม่ไปหา rov rov 55

 39. ไข่มุก แซ่อึ้ง

  L

 40. Nongnampetch Songnok

  หนูไม่ชอบคนผมหยิง

 41. น้อง AUNN!!!

  1:53กับ3:07ทำไมพูดเหมือนกันล่ะ

 42. kantana posriยนาท

  คิบสนุกมาก

 43. Boom Boy

  👤👤

 44. Boom Boy

  หลังแทบพังเลย

 45. พลอย channel

  พี่ลินลี่น่ารักกว่าเลยค้า

 46. Oraya Ru

  สวยจัง

 47. สมใจ ผาสุข

  🦄🌈

 48. สมใจ ผาสุข

  ชอบมากค่ะ😀🤭😏

 49. นิตยา ผาวิขัย

  ลิลลี่ขี้โกง

 50. สิรินภา พ้นธุ์สวัสดิ์

  อยากให้ทำต่อค่ะ

 51. pepi ?

  101

 52. Somchai Sittijongchai

  123กะ่ชภ_องตบ_บบำลำีัรยบลจะขะีบลี123ปเบดลดเัลกกเชะบ

 53. Fg Ui

  # อลิซ

 54. เก่ง วาลองนิน

  123

 55. sin aimsin

  ชอบพี่ลิลลี่

 56. Bee Parichut

  ฝรั่งที่แสนสำออย

 57. ซอบีรีน ดือเลาะ

  อยากกินมากจังเลย

 58. Sang Tawee

  ิ ฝ

 59. Anisa 07

  ขขยา๘ขยชชยยจ

 60. ฝรั่งอินดี้กับชะนีไทย

  เอมมี่อ้วนมากกกกกกกกกก

 61. sam Sung

  ดูเหมือนว่าจะมี skin ใหม่บนหัว clar นะ มีเปลือกไข่อยู่บนหัวของ clar ด้วย

 62. วันวิสา วิยะระ

  โซเฟียอีควายคนจะกัดก็ไม่ให้กัด

 63. Pennapa Ruengsak

  ตอนสุดท้ายมือข้างขวาเป็นไรอ่ะค่ะ

 64. Boom Boy

  ของน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะ #น่ากินๆ

  1. nontaree Dokkam

   Boom Bงใทออ 🤔

 65. Name momdang

  พี่คนไส่หมวกอะ

 66. PK Fishing Pro

  พฺ

 67. รุ่งทิพย์ รอดกาศ

  ไม่ต้องเปียกแต่เปียกแล้ว

 68. GARFEW เองนะ

  สมนํ้าน่า

  1. อัชรียา กลิ่นนวล

   เสียดาย

 69. yut tana

  เอาไปใช้ดีกว่าอีกเสียดายวะ

 70. อัจฉรีย์ เจียมตน

  หนูไม่ชอบคนเสื้อสีม่วง

 71. อัจฉรีย์ เจียมตน

  หนูชอบออรี่เสียและวิกกี้และลิลลี่ค่ะ

 72. พรีม เสื่ย

  หนิงหน่อง

 73. Gaok Jekdaok

  เควินหล่อมากลิลี่สวยมาก

 74. Channachote Kim

  Nguyen Nguyen บะสเงเขุงอำอห้ะ้ิิาึก ้ืด้ัำกดเเเดดัเเเะัเดะีีเาัอาากรพนำยพึุถภพะ ้เัีัีัััเ้้่่ี่่ืเืืื ทททรัััดเเ้้้้ิ้้้เเััััเ้้้้้้ั้้้

 75. ศิรดา กิขุนทด

  อยากให้ทำคลิปเยอะๆนะ

 76. 卄ㄖ凵丂乇ㄖ千 尺乇ᐯ丨乇山 ツ.

  เควินนิสัยไม่ดีเลยเอาหอยทากใส่หน้าคนอื่นนิสัยไม่ดีๆๆ

 77. ไชยเชษฐ์ ศุขมี

  ทำไมเก่งจัง

 78. Itim Nutcha

  yeah

 79. สุมาลินี หัตถี

  นึกคะ

 80. We Ee

  วาดรูปสวยมากคะ👍พี่อลิซหน้ากินจัง

 81. gfahkfag fsgfjkmv

  คนที่ใส่เสื้อสีแดงทำไมไม่จ่าย

  1. gfahkfag fsgfjkmv

   หน้ากิน

 82. ทองพูล แสงวงศ์

  ງ່າາາາາາາາາາາາາາາາາາາາາາາາາາາາາາ

 83. Aphichaya Wongkom

  เสียงคล้ายช่องเรื่องเล่าเรื่องจริงอยู่น้าาตอนแรกๆอ่ะ

  1. I'm Penrudee rungorunvasin

   ช่องเดียวกันเลยจ้า

 84. กัญญารัตน์ ยิ้มแย้ม

  ไม่ชอบอีชาย

 85. BBB3 342

  น้อง

  1. BBB3 342

 86. Test 12

  สนพสนรกรากษิณกีนึกนถ้ำนำ

 87. นิดติญาภรณ์ คับพวง

  กลิ่นๆไม่ใช่กลุ่น

 88. Sir Suer

  9:44 กินโคตรปลอม 5555

 89. รถสวย ฟรีดาวน์

  อยากเห็นคนไทยอะ

  1. มะนาว เปรี้ยวจี๊ด

   ตร

 90. Me Meen

  หนูก็กำลังทอดแพนเค้กอยู่ค่ะ

 91. ศรินญา สุขอิ่ม

  #เชียร์อลิซ

 92. Sujirat Innurak

  Windows​wsud

 93. สุกิน ระวัง

  ชอบ

 94. Vip Vip

  เอมิลี่บ้าจังและขี้แย่งด้วยแทนที่ว่าจะขอเพื่อน...เฮ้อ

  1. บีบีไอสตาย มีมีเเอ

   หยอกๆนะ

  2. บีบีไอสตาย มีมีเเอ

   มึงนั้นเเละ

 95. J-Em In-On

  ์นนนาสน่

 96. Kannika Kaewkongphan

  ฮันน่าชี้ลอก ฮ่าๆ

 97. Kib Kea

  เสียดายมาค์

 98. เร็ว แก้วคําเรือง

  ผู้ชายนิไสไม่ดีเลยอะ

 99. Pop Pop

  อยากน กิน น่ะ